مهر خاتم

مهر خاتم

خاتم چيزي است كه با آن پاي نامه ها، اسناد و دفاتر را مهر مي زدند. از آنجا كه مهر زدن در خاتمه و پايان، قرار مي گيرد، نام خاتم بر وسيله مهر زدن، گذارده شده است. اگر يكي از معاني خاتم، نگين انگشتر است، به خاطر اين است كه نقش مهرها را روي انگشترها نيز مي كندند و به وسيله آنها، نامه ها و رسايل را مهر مي زدند و يا به خاطر آن است كه كار گذاشتن نگين انگشتر، آخرين عملي است كه در ساختن انگشتر انجام مي گيرد

مهر خاتم با اصالتی هزار ساله در عصر ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان نگین انگشتری و امضای پایانی مکاتبات استفاده می گردید و با گذشت زمان سلاطین و حکام وقت نیز به عنوان انگشتری یا مهر دستی استفاده می نمودند.

این مرکز پس از تحقیقات فراوان و جمع آوری نمونه های مختلف ، اقدام به بازسازی و طراحی رایانه ای مهر های قدیمی نموده است و افتخار دارد به عنوان تنها مرکز تخصصی در کشور طراحی و ساخت این سبک از مهر را انجام دهد.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.